Жердин формасы жан колому. Глобус

Автор: Суйундукова Мейизгул Иманалиевна
Глобус-(лат. globus – шар) – жер шарынын аянттарынын өз ара катыштары менен геометриялык окшоштугу сакталып түзүлгөн модели.

Глобус – жер шарынын модели, ошондуктан жердин тышкы көрүнүшү Глобуста гана туура көрсөтүлгөн, океандардын, материктердин, мамлекеттердин жана башка географиялык объекттердин түспөлдөрү өтө так берилген. Ошондуктан окумуштуулар планетаны изилдеп үйрөнүүдө эзелтен бери глобусту пайдаланышат.


Автор: Суйундукова Мейизгул Иманалиевна
comments powered by HyperComments
Пожалуйста, подождите.
x